หัวข้อข่าว : ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2562  เวลา 09:09 น. เข้าชม : 35487)

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2561 (ใช้ส่งหนังสือเวียน,สืบค้นงานเก่า) เข้าสู่ระบบ

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2562 (เขตพื้นที่และโรงเรียนในสังกัดใช้ระบบนี้) เข้าสู่ระบบ

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าสู่ระบบ

กลับหน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ